Drepturile omului

Ce sunt drepturile omului?

Fiecare persoană are demnitate și valoare. Una dintre modalitățile prin care recunoaștem valoarea fundamentală a fiecărei persoane este recunoașterea și respectarea drepturilor omului.

Drepturile omului sunt un set de principii care se ocupă de egalitate și echitate. Ei recunosc libertatea noastră de a face alegeri cu privire la viața noastră și de a ne dezvolta potențialul ca ființe umane. Este vorba despre o viață fără frică, hărțuire sau discriminare.

Drepturile omului pot fi în linii mari definite ca o serie de drepturi de bază pe care oamenii din întreaga lume au convenit că sunt esențiale. Acestea includ dreptul la viață, dreptul la un proces echitabil, libertatea de tortură și alte tratamente crude și inumane, libertatea de exprimare, libertatea religiei și drepturile la sănătate, educație și un nivel de trai adecvat.

Aceste drepturi ale omului sunt aceleași pentru toți oamenii de pretutindeni – bărbați și femei, tineri și bătrâni, bogați și săraci, indiferent de originea noastră, unde trăim, ce gândim sau ce credem. Acesta este ceea ce face drepturile omului „universale”.

Cine are responsabilitatea de a proteja drepturile omului?

Drepturile omului ne conectează între noi printr-un set comun de drepturi și responsabilități.

Capacitatea unei persoane de a se bucura de drepturile sale umane depinde de respectarea de către alte persoane a acestor drepturi. Aceasta înseamnă că drepturile omului implică responsabilitate și îndatoriri față de alte persoane și comunitate.
Indivizii au responsabilitatea de a se asigura că își exercită drepturile cu respectarea drepturilor altora. De exemplu, atunci când cineva își folosește dreptul la libertatea de exprimare, ar trebui să facă acest lucru fără a interfera cu dreptul altcuiva la viață privată.

Guvernele au o responsabilitate specială de a se asigura că oamenii se pot bucura de drepturile lor. Li se cere să stabilească și să mențină legi și servicii care să permită oamenilor să se bucure de o viață în care drepturile lor sunt respectate și protejate.

De exemplu, dreptul la educație spune că toată lumea are dreptul la o educație bună. Aceasta înseamnă că guvernele au obligația de a oferi facilități și servicii de educație de bună calitate oamenilor lor.
Indiferent dacă guvernele fac sau nu acest lucru, este în general acceptat că aceasta este responsabilitatea guvernului și oamenii îi pot cere să dea socoteală dacă nu își respectă sau protejează drepturile fundamentale ale omului.

Ce acoperă drepturile omului?

Drepturile omului acoperă practic fiecare domeniu al activității umane.

Acestea includ drepturi civile și politice, care se referă la drepturile unei persoane de a participa la viața civilă și politică a comunității sale fără discriminare sau opresiune. Acestea includ drepturi și libertăți, cum ar fi dreptul de vot, dreptul la viață privată, libertatea de exprimare și libertatea de tortură.

De unde vin drepturile omului?

De-a lungul istoriei, conceptele de comportament etic, dreptate și demnitate umană au fost importante în dezvoltarea societăților umane. Aceste idei pot fi urmărite până la vechile civilizații din Babilon, China și India. Au contribuit la legile societății grecești și romane și sunt esențiale în învățăturile budiste, creștine, confucianiste, hinduse, islamice și evreiești.

Conceptele de etică, dreptate și demnitate au fost, de asemenea, importante în societățile care nu au lăsat înregistrări scrise, dar constau în istorii orale, cum ar fi cele ale oamenilor aborigeni și insulelor strâmtorii Torres din Australia și ale altor societăți indigene din altă parte.