Ce sunt drepturile omului?

Drepturile omului sunt drepturile pe care fiecare ființă umană le posedă, obținute la naștere și care îi aparțin indiferent de naționalitate, loc de reședință, sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limbă, dizabilitate sau orice alt statut. Ele sunt inerente tuturor ființelor umane, ceea ce înseamnă că niciun om, oriunde s-ar afla, nu poate fi vreodată lipsit de drepturile sale, în nicio circumstanță și din orice motiv. Ele ne aparțin doar pentru că suntem ființe umane.

În esență, drepturile omului corespund nevoilor de bază ale oamenilor: educație, sănătate, condiții adecvate de muncă și remunerație proporțională cu munca prestată, proprietate privată, nivel de trai decent, participare la viața politică, libertate religioasă, protecție împotriva abuzului, acestea. [drepturile omului] reprezentând o formă juridică pentru asigurarea acestor nevoi fundamentale.

Unul dintre principiile de bază ale drepturilor omului este principiul egalității și nediscriminării, ceea ce înseamnă că toți avem drepturi egale la drepturile noastre, fără deosebire de sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limbă vorbită, dizabilități. Principiul interdependenței înseamnă că toate drepturile sunt legate între ele, iar garantarea unuia depinde de respectul celorlalți; principiul inalienabilității – drepturile nu pot fi negate sau înstrăinate în mod arbitrar iar principiul indivizibilității presupune că toate drepturile au o importanță egală și nu pot fi refuzate în favoarea altora.

Drepturile omului decurg, de cele mai multe ori, din tratatele internaționale semnate de stat – Republica Moldova, în cazul nostru, fiind garantate la nivel internațional. Aceasta înseamnă că statul nu poate adopta măsuri restrictive față de drepturile omului, iar dacă nu sunt respectate la nivel național, pot fi apărate la nivel internațional.

Acest videoclip poate explica într-un mod interactiv ce sunt drepturile omului și de unde provin acestea. (Preluat de pe site-ul http://www.youthforhumanrights.ru)

Drepturile omului sunt drepturile pe care fiecare ființă umană le posedă, obținute la naștere și care îi aparțin indiferent de naționalitate, loc de reședință, sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limbă, dizabilitate sau orice alt statut. Ele sunt inerente tuturor ființelor umane, ceea ce înseamnă că niciun om, oriunde s-ar afla, nu poate fi vreodată lipsit de drepturile sale, în nicio circumstanță și din orice motiv. Ele ne aparțin doar pentru că suntem ființe umane.

În esență, drepturile omului corespund nevoilor de bază ale oamenilor: educație, sănătate, condiții adecvate de muncă și remunerație proporțională cu munca prestată, proprietate privată, nivel de trai decent, participare la viața politică, libertate religioasă, protecție împotriva abuzului, acestea. [drepturile omului] reprezentând o formă juridică pentru asigurarea acestor nevoi fundamentale.

Unul dintre principiile de bază ale drepturilor omului este principiul egalității și nediscriminării, ceea ce înseamnă că toți avem drepturi egale la drepturile noastre, fără deosebire de sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limbă vorbită, dizabilități. Principiul interdependenței înseamnă că toate drepturile sunt legate între ele, iar garantarea unuia depinde de respectul celorlalți; principiul inalienabilității – drepturile nu pot fi negate sau înstrăinate în mod arbitrar iar principiul indivizibilității presupune că toate drepturile au o importanță egală și nu pot fi refuzate în favoarea altora.

Drepturile omului decurg, de cele mai multe ori, din tratatele internaționale semnate de stat – Republica Moldova, în cazul nostru, fiind garantate la nivel internațional. Aceasta înseamnă că statul nu poate adopta măsuri restrictive față de drepturile omului, iar dacă nu sunt respectate la nivel național, pot fi apărate la nivel internațional.

Acest videoclip poate explica într-un mod interactiv ce sunt drepturile omului și de unde provin acestea. (Preluat de pe site-ul http://www.youthforhumanrights.ru)